Detail práce

Strategické chování při vstupu na trh

Autor: Bc. Martin Žofka
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: Ing. Ivo Koubek
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 39
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá chováním firem při možnosti vstupu na více trhů. Tato situace nastává často při expanzi firem nebo při zavedení nového výrobku. Použitý model je podobný modelu Bresnahana a Reisse (1990), který byl použit pro modelování vstupu na jeden trh za různých okolností. V této práci formulujeme podobný diskrétní model pro více trhů, abychom zjistili trh a množství výstupu, které si firma vybere. Model vstupu na trh s heterogenním produktem, dvěma firmami a N trhy je studován a porovnán se závěry pro jeden trh. Pro testování vstupu na více trhů je použit jednoduchý program na simulování různých struktur trhů.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance