Detail práce

Informačná komplexita strategického hlasovania

Autor: Mgr. Palguta Ján
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: † prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.
Konzultant:
Typ práce: Ekonomická teorie
Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 108
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce z oblasti politické ekonomie se zabývá schopností voliče strategicky
optimalizovat svoje voličské chování v podmínkách nedokonalé informovanosti. Pod
strategickým hlasováním práce rozumí odevzdání voličských hlasů jiné alternativě,
než volič upřímně preferuje. Motivací práce je empiricky pozorovatelný fakt, že
nezanedbatelná část voličů hlasuje za svou druhou anebo třetí nejlepší alternativu,
protože první nejlepší alternativa nemusí mít vysokou naději na vítězství. Jindy voliči
hlasují pro koaliční partnery ke svým alternativám nebo v snaze oslabit koaliční
potenciál nežádoucích stran. Naproti tomu, že strategické hlasování je individuálně
racionální, společensky je nežádoucí. Strategické hlasování totiž často vede k
rozhodnutím, která neodrážejí skutečné preference voličů.
Práce pomocí počítačových simulací voličských preferencí zkoumá odolnost
nejpoužívanějších volebních procedur vůči strategické manipulaci v hlasování.
Seřazuje tyto procedúry od nejmanipulovatelnější až po nejméně manipulovatelnou.
Pomocí standardních ekonometrických metod potvrzuje, že strategické hlasování je
nejkritičtější při malém počtu hlasujících, typicky v komisích, představenstvech
anebo jiných malých kolektivních orgánech. Dále práce opouští předpoklad dokonalé
informovanosti, kritický pro Gibbard-Satterthwaithův teorém nemožnosti k tomu, aby
předpovědel strategické hlasování. Práce ukazuje, že při malém počtu hlasujících i
minimální redukce v množství informací o způsobu hlasování ostatních voličů
výrazně znesnadňuje strategické hlasování. U některých volebních procedur redukce
v míře informovanosti strategickému hlasování předchází. Práce potvrzuje tento nález
pro absolutní i relativní úbytek v míře informovanosti. Naopak, pokud člen komise ví,
jak budou hlasovat jeho kolegové, pravděpodobnost manipulace hlasování je vyšší.
Ke stažení: Rigorózní práce Palguta

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY