Detail práce

Bankovní regulace: hodnocení a simulace regulatorních opatření

Autor: Bc. Tomáš Klinger
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 85
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato pr{ce pojedn{v{ o mezin{rodní bankovní regulaci, zejména pomocí požadavků na
kapit{lovou přiměřenost obsažených v Basilejských dohod{ch. V první č{sti se zaměřujeme
na důvody regulace bank a popisujeme vývoj mezin{rodní bankovní regulace včetně
aktu{lně představených dokumentů zn{mých jako Basel III. Hlavním z{věrem této č{sti je
skutečnost, že regulace je z velké míry ovlivňov{na samotnými bankami a ne vždy slouží
k zajištění stability finančního systému. Ve druhé č{sti věnované modelov{ní systémového
rizika nejprve uvedeme použitou metodologii a n{sledně zkonstruujeme multiagentní
model, který umožňuje simulovat dopady negativních šoků při různých nastaveních
parametrů bankovního systému a regulatorního prostředí. Naše simulace ukazují zaprvé, že
dostatečn{ míra kapit{lu je nezbytn{ pro zajištění systémové stability, zadruhé, že jakmile se
systém octne v systémové krizi, diskreční z{sahy mají jen velmi malý účinek a zatřetí
poukazují na užitečnost regulace likvidity.
Ke stažení: Bakalářská práce Klingera

04

Prosinec

Prosinec 2021
poútstčtsone
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance