Detail práce

Předvídatelnost výnosů aktiv : Empirický rozbor středoevropských kapitálových trhů

Autor: PhDr. Filip Žikeš
Rok: 2003 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 79
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této rigorózní práce je analýza prediktibility výnosů akcií na středoevropských kapitálových trzích. V první kapitole je ukázáno, že v období 1996:1 až 2002:2 bylo možno předikovat výnosy i volatilitu hlavních akciových indexů českého, maďarského a polského trhu pomocí časových řad historických výnosů. V druhé kapitole je aplikována Johansenova kointegrační analýza na týdenní ceny akciových indexů českého, polského, maďarského a německého kapitálového trhu v období 1998:1 až 2002:12. Z analýzy vyplývá, že čtyři výše uvedené trhy jsou kointegrované, pokud používáme ceny vyjádřené v národních měnách, přičemž kointegraci nebylo možno prokázat pro ceny vyjádřené v Euru. V obou případech lze ale předikovat výnosy národních indexů pomocí zpožděných hodnot výnosů alespoň jednoho z ostatních indexů. Třetí kapitola se zabývá vlivem nesynchronního obchodování na prediktibilitu výnosů akcií. Na základě zobecněného ekonometrického modelu nesynchronního obchodování (Lo a MacKinlay, 1990) je ukázáno, že nesynchronní obchodování vnáší do časových řad výnosů akcií zdánlivou autokorelaci. Poslední čtvrtá kapitola je zaměřena na posouzení ekonomického významu prediktibility výnosů polských akcií. Porovnává se zde výkonnost dynamické obchodní strategie založené na maximálně predikovatelném portfoliu s pasivní investiční strategií. Z analýzy polských akcií vyplývá, ze prediktibilita výnosů byla v období 2000:1 až 2002:12 ekonomicky významná, tj. bylo možno dosáhnout nadprůměrného výnosu po započtení transakčních nákladů

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY