Detail práce

Dopady migracie občanov EU vybraných zemí na výšku ich penzie

Autor: Bc. Veronika Kuliková
Rok: 0 - letní
Vedoucí: PhDr. Petr Hedbávný
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 60
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou fungovania penzijných systémov
v štyroch krajinách Európskej únie, menovite v Nemecku, Veľkej Británii,
Slovensku a Poľsku. V úvode práce je uvedený základný spôsob delenia penzijných
systémov. Následne sú popísané hlavné znaky penzijných systémov v štyroch
vybraných krajinách. Práca ďalej modeluje prípad občana jednej z týchto krajín
v procese rozhodovania sa kam sa presťahuje za účelom vyššieho zárobku a nároku
na dôchodok.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY