Detail práce

Efektivnost kapitálových trhů se zaměřením na Burzu cenných papírů Praha

Autor: PhDr. Karel Diviš
Rok: 2003 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 77
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato diplomová práce podává přehled o parametrických i neparametrických statistických testech pro testování hypotéz efektivnosti kapitálových trhů (z pohledu promítání všech minulých relevantních informací do aktuálních cen akcií). Některé z testů jsou pak aplikovány nejen na data z českého kapitálového trhu, ale také na data z vyspělého amerického trhu či na data z kapitálových trhů v Maďarsku, Polsku a na Slovensku.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY