Detail práce

Analysis of Interdependencies among Central European Stock Markets

Autor: Mgr. Mašková Jana
Rok: 2012 - zimní
Vedoucí: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 86
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je prozkoumání závislostí mezi akciovými trhy České republiky,
Maďarska, Polska a Německa v období 2008-2010. V analýze jsou aplikovány dvě hlavní
metody. První metoda je založena na využití vysokofrekvenčních dat a spočívá ve výpočtu
realizovaných korelací a jejich následném modelování pomocí heterogenního
autoregresního (HAR) modelu. Kromě toho používáme též realizované bipower korelace,
které by neměly být ovlivněny přítomností skoků v cenách. Druhou metodou je modelování
korelací pomocí Dynamic Conditional Correlation GARCH (DCC-GARCH) modelu, který
aplikujeme na denní data. Výsledky ukazují, že při použití vysokofrekvenčních dat jsou
korelace vychýleny směrem k nule (tzv. Epps efekt). Rovněž nacházíme poměrně
významné rozdíly mezi dynamikou korelací z DCC-GARCH modelů a realizovaných
korelací. Na závěr zjišťujeme, že pro dosažení přesnějších předpovědí korelací je vhodné
kombinovat výsledky získané z různých zkoumaných modelů (HAR modely pro
realizované korelace, HAR modely pro realizované bipower korelace, DCC-GARCH
modely)
Ke stažení: Rigorózní práce Mašková

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY