Detail práce

Nelinearita výnosů cenných papírů

Autor: PhDr. Martin Netuka
Rok: 2003 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 62
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se věnuje vybraným aspektům aplikace nelineárních modelů a poznatků z teorie chaosu v ekonomii, se zvláštním zaměřením na oblast teorie kapitálových trhů. V této oblasti dlouho dominovala hypotéza efektivního trhu, její platnost byla podporována výsledky desítek empirických studií. V úvodu práce jsou shrnuty některé charakteristické vlastnosti časopých řad výnosů cenných papírů. Dále jsou vysvětleny základní pojmy a metody, s nimiž pracuje teorie chaosu a zmíněny dosavadní výsledky testování hypotézy nezávislosti náhodných veličin. Jeho výhodou je citlivost na lineární i nelineární typy závislostí. Další část je věnována popisu dalších typů nelineární závislosti (kromě chaosu) , které mohou charakterizovat proces výnosů cenných papírů. Některé popsané metody jsou použity k analýze chování časové řady denních výnosů akciového indexu S&P 500 z let 1964-1992. Podrobněji jsou popsány dvě teorie (hypotézy koherentního trhu a hypotéza fraktálového trhu), které odrážejí nové poznatky o chování kapitálových trhů , a představují alternativu k hypotéze efektivního trhu. V závěru jsou naznačeny směry, kterými se výzkum nelinearity v oblasti kapitálových trhů vyvíjí, a možnosti praktického využití jeho výsledků.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY