Detail práce

Rozpočtový systém EU

Autor: Mgr. Hana Raková
Rok: 2004 - zimní
Vedoucí: prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Evropská integrace
Jazyk: Anglicky
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá veřejnými financemi Evropské Unie. Na teoretickém základě mezinárodních veřejných financí ukazuje vývoj rozpočtového systému, jeho přechod od financování příspěvky jednotlivých států k systému vlastních zdrojů. Práce upozorňuje na současné problémy rozpočtu: nadměrné finanční zatížení čistých plátců do rozpočtu a potřebu reforem zejména Společné zemědělské politiky. Významná část práce je věnovaná nadcházejícímu rozšíření Unie na východ. Práce mapuje hlavní rozdíly mezi tímto a předcházejícími vlnami rozšíření a hlavní problémy s ním spojené. Práce se snaží o odhad nákladů tohoto rozšíření a zmapování výzev a rizik pro budoucí vývoj financí Evropské Unie. Soustředí se na různé reformní scénáře, rozložení břemene čistých plátců rozpočtu a důsledků rozšíření na Společnou zemědělskou politiku a Strukturální politiku.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB