Detail práce

The impact of regulation on innovation capacity in the telecommunication sector

Autor: Bc. Lenka Šperková
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 83
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/92251/
Abstrakt: Cílem této práce je analýza efektivity regulace a jejího dopadu na inovační schopnost ve dvou hlavních telekomunikačních odvětvích: trhu hlasových služeb a datového širokopásmového připojení (broadbandu). V první části jsou představeny hlavní koncepty spojené se strukturou v sektoru hlasových služeb spolu s regulačními opatřeními na Evropské úrovni v oblasti mobilních terminačních sazeb (MTR) a jejích vedlejších účinků. Dopad zavedení LRIC regulace na MTR a ceny hovorů je zkoumán na panelových datech 17 zemí a období 2004- 2011. V následné analýze jsme neshledali výrazný vliv zavedení tohoto opatření. Druhá část studie je věnována oblasti "broadbandu", kde vedle struktury a současného stavu zkoumáme dopad dvou teoretických konceptů: "local loop unbundling" a "ladder of investments". Model je postaven na panelových datech popisujících 23 Evropských zemí v období 2004 až 2010. Analýza potvrdila pozitivní dopad všech tří forem sdíleného přístupu na tvorbu síťové infrastruktury (nově příchozími operátory), avšak v různém rozsahu. Zároveň jsme testovali vliv průměrných měsíčních poplatků za plně sdílený přístup na tvorbu nových sítí a inovací. Výsledky ukázaly, že výše poplatků nevykazuje kladný dopad na tvorbu nové síťové infrastruktury. Nicméně konsolidace našich zjištění hovoří ve prospěch teorie...

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance