Detail práce

The prediction of corporate bankruptcy and credit risk

Autor: Mgr. Matěj Kosturák
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Petr Gapko Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Anglicky
Stránky: 82
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Táto práce prináša výstižný a súhrny prehľad najdôležitejších vedeckých článkov a statí
venovaných téme predikcie firemných bankrotov, ako aj prehľad teórie použitých modelov
spolu s hlavnými kvalitatívnymi indikátormi a ukazovateľmi na vyhodnotenie a porovnanie
odhadov. Manuálne zbierané dáta obsahujú účtovné uzávierky, identifikačné údaje and
špeciálne údaje o osobách vo vedení podniku. Z tohto uhla pohľadu sa jedná o výnimočný
data súbor v prostredí Českej republiky. Technika imputácie chýbajúcich hodnôt, momentálne
najnovšiu a najviac odporúčanú metódu na riešenie problému nevyplnených hodnôt. Praktická
časť sa koncentruje na odhad modelov v prostredí rozdielnych dát a porovnáva odhadnuté
modely v upravených a originálnych dátach. Značne lepší model je možné odhadnúť po
vyhladení dát, s lepšou diskriminačnou schopnosťou na rovnaké pozorovania ako
v originálnom data súbore. Zahrnutie makroekonomických ukazovateľov ako aj ešte
dôležitejšie, podľa momentálneho výskumu, ukazovatele kvality správy podniku malo
signifikantný efekt vo výslednom modely.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB