Detail práce

Female labour market in Slovakia

Autor: Bc. Katarína Vinšová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: Ing. Monika Martišková
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 41
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Táto bakalárska práca zhŕňa postavenie žien na trhu práce na Slovensku. Následkom rôznych predsudkov a stereotypov ženy nesú tzv. Dvojité bremeno, ktoré pre nich predstavuje profesijný aj rodinný život. V tejto práci opisujeme vývoj ženských trhov práce vo svete, v Európskej Únií a aj na Slovensku. Sústreďujeme sa na jednotlivé ukazatele tohto ich zložitého postavenia a neskôr ich porovnávame s trhom práce mužov. Rozoberáme formy pomoci akou štát podporuje hlavne ich zložité postavenie vzhľadom k ich povinnostiam v domácnostiach. V neposlednom rade sa venujeme najmä ženám ako matkám. Analýzou výskumu inštitútu pre verejné otázky ukážeme signifikantné rozdiely medzi rôznymi ukazateľmi ich ekonomického postavenia.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance