Detail práce

Volatility Spillovers in New Member States: A Bayesian Model

Autor: Mgr. Janhuba Radek
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Přelévání volatility akciového trhu se zejména v časech krize stalo důležitým fenoménem. Mechanismy
přenosu šoků z jednoho trhu do druhého jsou důležité pro diverzifikaci portfolia v mezinárodním
měřítku. Naše diplomová práce zkoumá impulsní odezvy a dekompozici rozptylu čtyř hlavních
akciových indexů rozvíjejících se trhů ve střední Evropě (Česká republika, Polsko, Slovensko a
Maďarsko) v období od ledna 2007 do srpna 2009. V práci jsou použity dva modely: vektorová
autoregrese (VAR) s konstantním rozptylem reziduí a vektorová autoregrese s časově rozdílnými
parametry (TVP-VAR) se stochastickou volatilitou. Na rozdíl od jiných porovnatelných studií jsou v
obou modelech použity Bayesovké metody. Naše výsledky potvrzují přítomnost přelévání volatility ve
všech trzích. Zajímavým zjištěním je nalezení opačného přenosu šoků z České republiky do Polska a
Maďarska, což naznačuje, že investoři vidí středoevropské burzy jako oddělené trhy.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY