Detail práce

Inflation targeting and inflation perceptions: an empirical analysis

Autor: Mgr. Klubíčková Kateřina
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 78
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V této práci zkoumáme vliv zavedení inflačního cílování jako režimu monetární politiky na rozdíl mezi skutečnou a vnímanou inflací. Na rozdíl od předchozích výzkumů používáme vnímanou inflaci, protože je získávána ze spotřebitelských průzkumů prováděných v jednotlivých zemích Evropské unie na vzorku celé populace, a tudíž nám umožňuje analyzovat efekt zavedení inflačního cílování napříč populací.
V práci používáme panelová data sestávající z 19 členů Evropské unie a 1 kandidátské země, včetně 7 zemí provádějících inflační cílování. Panel obsahuje měsíční data z období, které začíná lednem 1990 a končí prosincem 2012.
Na základě analýzy s použitím modelu fixních efektů se speciálními dummy proměnnými pro zachycení efektu rozdílu v rozdílech jsme zjistili, že v zemích cílujících inflaci je menší rozdíl mezi skutečnou a vnímanou inflací a že po zavedení inflačního cílování dochází k absolutnímu zmenšení tohoto rozdílu. Kromě toho jsou jednotlivé skupiny rozdělené na základě socio-ekonomických charakteristik respondentů spotřebitelských průzkumů zavedením inflačního cílování ovlivněny různým způsobem, ačkoli se velikost rozdílů liší pouze do jisté míry.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY