Detail práce

Asset Price Bubbles: Housing Markets Data

Autor: Mgr. Mrhal Jakub
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 91
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato studie se zabývá cenovými bublinami aktiv a možnými metodami jejich
identifikace. Následně se zaměřuje na cenový mechanismus realitního trhu, kdy definuje
uživatelské náklady či imputovaný nájem jako souhrnný odhad nákladů a příjmů
spojených s vlastnictvím nemovitosti, jako jsou cena kapitálu, míra znehodnocení, daně z
nemovitosti a z příjmu, dodatečné riziko aktiva a očekávané zhodnocení aktiva. Dále
sestavujeme loglineární regresní modely které odhadují aktuální cenové hladiny nájmů a
cen vybraných segmentů nemovitostí. Tyto cenové hladiny následně porovnáváme s
uživatelskými náklady. Toto srovnání nám poskytuje informaci o aktuálním stavu cen na
Pražském realitním trhu v předmětných segmentech. Studie dochází k závěru, že všechny
sledované segmenty jsou z dlouhodobého hlediska nepatrně podceněny.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY