Detail práce

Public procurement of homogeneous goods: Czech Republic case study

Autor: Mgr. Soudek Jan
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec PhD.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 92
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je ukázat, že institucionální a procedurální charakteristiky veřejné
zakázky ovlivňují její výslednou cenu. Aby bylo možné zakázky porovnávat, byly
k analýze vybrány pouze veřejné zakázky na homogenní statky. Prezentovaný model se
snaží vysvětlit variaci ve výsledných jednotkových cenách zakázky jako funkci
jednotkové odhadované ceny, tržní ceny, a charakteristik výběrového řízení – jeho typ,
počet nabízejících a použití elektronické aukce.
V případě elektřiny a plynu je výsledná cenová elasticita s ohledem na očekávanou
hodnotu vyšší než cenová elasticita s ohledem na cenu na trhu, což naznačuje rigiditu
veřejných zakázek. Výsledky ukazují, že neefektivita se snižuje při použití otevřeného
řízení, elektronické aukce a při vyšším počtu nabízejících.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY