Detail práce

Smoking - Impact on the Czech State Budget and Its Fair Taxation

Autor: Mgr. Hait Pavel
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Jakub Mikolášek
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 145
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá kourením a jeho dopady v Ceské Republice v roce 2009. Cílem práce je popsat
soucasná fakta a trendy ohledne spotreby tabáku, spocítat dopad kourení na státní rozpocet, posoudit, jak
se zmena daní promítne do maloochodní ceny cigaret, zhodnotit spotrebitelovu vlastní cenovou elasticitu
cigaret a záverem spocítat spravedlivou sazbu spotrební dane z cigaret pro Ceskou Republiku, stejne
jako sazbu maximalizující príjem do státní pokladny z kourení. „Spravedlnost“ si definujeme jako
situaci kdy nedochází k redistribuci prostredku ze státního rozpoctu mezi dvemi skupinami obcanu –
kuráky a nekuráky. Kuráci zpusobují státnímu rozpoctu ztráty (napr. ve forme zvýšených nákladu na
zdravotní péci, co musí stát na kuráky vydat) i príjmy (napríklad úspory na vyplacených penzích díky
predcasným úmrtím kuráku). Budeme hledat takovou dan, aby príjmy a výdaje byly v rovnováze. Práce
je pravdepodobne první studií svého druhu, která by se pokoušela vypocítat „spravedlivou“ dan pro
cigarety (tak, jak jsme si ji definovali). Též nalezneme danovou sazbu, která maximalizuje cistý príjem z
kourení pro státní rozpocet.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY