Detail práce

Hypoteční úvěr a hypoteční bankovnictví v České republice

Autor: Mgr. Pavel Hrdlička
Rok: 1998 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 85
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem předkládané diplomové práce je prezentace problematiky hypotečního bankovnictví a hypotečního úvěru v České republice, jeho historie a současnosti. Z práce by měla vyplynout realistická projekce budoucího stavu a možností této oblasti specializovaného bankovnictví a také určitá doporučení směřující k nápravě stávajících nedostatků.
Práce je členěna do čtyř hlavních oddílů. V úvodním části jsou zmapovány hlavní pojmy a historické ukotvení instituce hypotečního úvěru. V návaznosti na problematiku bydlení jsou zde popsány zkušenosti z vyspělých ekonomik a místo hypotečního bankovnictví ve finančním sektoru ekonomiky. I přes určité národní odlišnosti v jednotlivých státech lze vysledovat v celé Evropě, ale i v Severní Americe, existenci státních intervenčních systémů pro oblast bydlení a bytové výstavby. Není ani tolik podstatný konkrétní mechanismus fungování státní podpory, jde-li o dotace přímé či nepřímé nebo daňové úlevy, ale důležitá je sama skutečnost jejího výskytu. S ohledem na univerzalitu výskytu státních podpor v oblastech souvisejících s bydlením lze konstatovat, že jejich zavádění se v České republice poněkud zbytečně opozdilo.
Druhý oddíl je již věnován českým zemím a má ambice zachytit historii hypotečního bankovnictví zhruba od poloviny 19. století do počátku druhé světové války. O minulém století se můžeme dočíst v ekonomických, ale i obecně historických textech, že bylo stoletím páry, akciových společností a úvěru. Nutno dodat, že úvěru z významné části hypotečního. Nástin historie postupné evoluce hypotečního bankovnictví v zemích Koruny české a posléze v Republice československé je sice rozčleněn do jednotlivých kapitol, ale v podstatě lze konstatovat plynulost vývoje při zohlednění konjunkturních cyklů. Rozdělení zmiňovaného období na dvě hlavní etapy -- do první světové války a období mezi dvěma světovými válkami -- nemá republikánsky nacionální nebo protimonarchistický podtext. Souvisí se dvěma etapami vývoje světového hospodářství. Období do první světové války, o němž pesimisté budou tvrdit, že u nás probíhala pouze opožděná modernizace, a optimisté se o něm zmíní jako o českém hospodářském zázraku, bylo rozhodně obdobím velmi úspěšným. Toto se rozhodně nedá tvrdit o meziválečné periodě. Velká deprese třicátých let povážlivě zamávala se světovou ekonomikou a je možno konstatovat, že se jednalo o jasně nejhorší etapu v dosavadních hospodářských dějinách.
Ani rozpad podunajského soustátí a posléze všeobecná krize světové ekonomiky nezastavila emise hypotečních zástavních listů a poskytování hypotečního úvěru. A tak dochází za první republiky k dalšímu rozvoji bez větších komplikací. Německá okupace však zastavila přirozený vývoj hypotečního bankovnictví a následující poválečné konsolidační období trvající do únorového převratu bylo vyplněno realizací jiných priorit. O období reálném socialismu se téměř nemá význam zmiňovat. Pro hypoteční úvěr nebylo v centrálně plánované ekonomice místo a slovo hypotéka upadlo spolu s mnoha dalšími výrazy v zapomnění.
Oddíl třetí se zaobírá dnešním stavem hypotečního bankovnictví, respektive jeho polistopadovým vývojem ze stavu nula do dnešní situace, kdy na trhu existuje sedm bank s licencí na poskytování hypotečních úvěrů (Creditanstalt, Česká spořitelna, Českomoravská hypoteční banka, Československá obchodní banka, HYPO-BANK CZ, Komerční banka, Vereinsbank CZ). Dále jsou zde diskutovány právní podmínky a věnována pozornost oběma klíčovým komplementárním produktům hypotečních bank -- hypotečnímu úvěru a hypotečním zástavním listům. V této pasáži je také zmíněn problém oceňování nemovitostí a zjišťování bonity dlužníka. V jedné z analytických podkapitol je podrobně řešena konstrukce splátkových kalendářů a systémů splácení obecně. Lze konstatovat, že v dnešní době všeobecné komputerizace, kdy v USA není problém kontaktovat hypoteční banku či realitní společnost pomocí Internetu a zároveň za pomoci tohoto média vyřešit většinu dotazů a požadavků ve vzájemném vztahu věřitele a dlužníka, by se dala očekávat větší individualizace úvěrových smluv a tím i naplnění jejich prapůvodního smyslu, tj. co největšího zpřístupnění hypotečního úvěru. Díky běžnému softwaru -- tabulkovým kalkulátorům - by klient mohl přijít do banky s vlastním optimálním plánem a pouze ho na místě konzultovat s bankovním odborníkem. I když předchozí řádky mohou mít pro někoho mírně utopický nádech, je nutné zmínit, že i na "českém" Internetu se objevují místa, která se problémem hypotečních úvěrů vážně a seriózně zabývají. Rozsáhlá kapitola zachycuje oblast státních podpor na rozvoj trhu s bydlením ve všech dostupných formách (subvencování úroků, bezúročné půjčky, daňové úlevy, přímé dotace), a při té příležitosti je rovněž doplňkově věnován prostor stavebnímu spoření jako fenoménu, který ohromil svým rychlým startem a velkou oblibou mezi klienty a který má velký potenciál pro řešení bytové problematiky v delším časovém horizontu.
Závěrečný čtvrtý oddíl práce je věnován projekci budoucího stavu a možnostem českého hypotečního bankovnictví a hypotečního úvěrování nákupu či investic do nemovitostí. Zároveň jsou zde vyslovena doporučení, která by měla nebo by mohla pomoci dále rozvíjet tuto perspektivní oblast specializovaného bankovnictví.
Ke stažení: Diplomová práce - Hrdlička
Srpen 2022
poútstčtsone
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY