Work detail

Financial markets modeling – experimental and agent based approach

Author: Bc. Hana Štefanová
Year: 2014 - summer
Leaders: Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.
Consultants:
Work type: Bachelors
Language: English
Pages: 56
Awards and prizes: B.A. with distinction from the Dean of the Faculty of Social Sciences for an extraordinarily good bachelors diploma thesis.
Link: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137403/
Abstract: Tato práce se zabývá problémem modelování finančních trhů. K modelování používáme dva přístupy: simultánní a experimentální. Nejprve představíme agentní modelování a experimentální ekonomii. Poté vysvětlíme silné a slabé stránky těchto přístupů a ukážeme jejich společný přínos v oblasti modelování finančních trhů. Aby čtenář získal komplexnější představu o celé problematice, uvedeme několik modelů používajících kombinovanou metodologii. Následně představíme model dvojité aukce, jehož autory jsou Gode a Sunder (1993). Naši práci zakončíme výsledky experimentu, který jsme sami provedli, a jehož základní myšlenkou je právě práce od Goda a Sundera.

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance