Detail práce

A Panel Data Analysis of Sub-Saharan Africa´s Economic Growth

Autor: Bc. Jakub Hostačný
Rok: 2015 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 135
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/146142/
Abstrakt: Táto práca skúma vzťah medzi rastom reálného hrubého domáceho produktu na osobu krajín
Subsaharskej Afriky a rozličných faktorov navrhovaných literatúrou dotýkajúcou sa Solowho
modelu alebo endogénnych teórií ekonomického rastu. Zoznam najbežnejšie používaných
premenných je ďalej rozšírený o rozličné faktory, ktorým doposiaľ nebola venovaná dostatečná
pozornosť v kontexte analýzy rastu Subsaharských krajín. Ekonometrická analýza používa
nebalancovaný set panelových dát, ktorý pozostáva z ročných pozorovaní 45 krajín
Subsaharskej Afriky v časovom rozmedzí 1980-2011, pričom aplikuje metódu združených
najmenších štvorcov spolu s metodou fixních efektov. Analýza sa taktiež dotýka odhadovej
metódy využívajúcej inštrumentálne premenné ako jedného z riešení endogenity. V práci
taktiež testujeme citlivosť jednotlivých odhadov. Spolu s analýzou všetkých krajín
Subsaharskej Afriky spoločne, delíme krajiny do 4 podskupín – ropní exportéri, krajiny so
strednou výškou príjmu, stabilné nízkopríjmové krajiny, nestabilné krajiny a uvádzame
výsledky pre každú z týchto skupín. S výnimkou negatívneho efektu populačného rastu a
hypotézy podmienenej konvergencie v závisti na počiatočnom príjme, výsledky zodpovedajú
predchádzajúcim výskumom zaoberajúcimi sa skúmaním vplyvu najčastejšie používaných
premenných. Analýza ďalších faktorov naznačuje významnú rolu zemepisnej šírky,
koloniálneho dedičstva a vnútrozemskej polohy, zatiaľ čo neodhalila systematický efekt
proporcie ekonomicky aktívnych ľudí v poľnohospodárstve ani počiatočnej hustoty populácie.
Signifikantnosť ostatných skúmaných premenných závisí na špecifikácii modelu.
Srpen 2022
poútstčtsone
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY