Detail práce

Globálne zmeny v rozdel´ovaní dochodku: príčiny a dosledky

Autor: Bc. Pavel Jančovič
Rok: 2015 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 49
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/146143/
Abstrakt: Táto bakalárska práca skúma príjmovú nerovnosť vo svete. Hlavným predmetom skúmania je
Giniho koeficient, ktorý túto nerovnosť určuje. Na meranie Giniho koeficientu sú použité
rôzne premenné, ktoré by ho empiricky mali ovplyvňovať. Ekonometrická analýza sa skladá
z 34 krajín sveta okrem Afriky. Krajiny boli rozdelené do ďalších 5 skupín. Merané obdobie
je medzi rokmi 1991 až 2011. Používané sú metódy najmenších štvorcov, fixných efektov
a náhodných efektov. Po použití regresií sú výsledky komentované, je určený najvhodnejší
model, následne poukazované signifikantné a nesignifikantné premenné. Modely sú testované
na heteroskedasticitu, autokoreláciu reziduí prvého rádu a normalitu. Následne je poukázané
na možné príčiny výsledkov. Poukázané je na krajiny ktoré s príjmovou nerovnosťou nemajú
značný problém a znižujú alebo ustaľujú Giniho koeficient na nízkych hodnotách. Tiež sú
znázornené krajiny, ktoré majú vysoký Giniho koeficient, alebo im príjmová nerovnosť za
merané obdobie narástla.
Srpen 2022
poútstčtsone
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY