Detail práce

Regional disparities in price levels across the European Union

Autor: Bc. Dominika Kolcunová
Rok: 2015 - letní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 90
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/151405/
Abstrakt: Je nepochybné, že zahrnutie cenovej hladiny by malo byť neoddeliteľnou súčasťou
akejkoľvek regionálnej analýzy. Na úrovni štátov sú v súčasnej dobe používané parity kúpnej
sily (respektíve, v prípade Európskej Únie, štandardy kúpnej sily). Tieto ukazovatele však
zohľadňujú v každej krajine jednu národnú cenovú paritu a nereflektujú skutočné medziregionálne
cenové rozdiely. Tento prístup má však za následok deformáciu výpovednej
hodnoty indikátorov (regionálne HDP per capita, disponibilný príjem a tak ďalej), keďže
väčšina krajín rozhodne nie je vzhľadom na ceny homogénna. Z tohto dôvodu je cieľom tejto
práce odhadnúť regionálne cenové hladiny naprieč regiónmi EÚ s použitím ekonometrického
modelu, ktorý je založený na dostupných údajoch k regionálnym cenovým hladinám v šiestich
krajinách Európy. Po odhadnutí regresnej rovnice a kontrole predikčnej sily modelu mimo
vzorky sú po prvýkrát v danom rozsahu odhadnuté regionálne cenové hladiny pre zvyšok
regiónov EÚ na úrovni NUTS 2. Následne sú použité pre rekalkuláciu socio-ekonomických
indikátorov, pričom výsledky naznačujú, že existujú významné rozdiely medzi analýzami
s jednou celoštátnou cenovou hladinou a so skutočnými regionálnymi hladinami. Tento fakt
vznáša takisto niekoľko otázok pre dopady politík (napríklad potenciálnu sub-optimálnosť
európskej kohéznej politiky, ktorá je takisto analyzovaná) a poukazuje na nevyhnutnosť
a dôležitosť presného odhadu regionálnych cenových rozdielov. Súčasťou práce je aj grafické
zobrazenie odhadnutých cenových hladín v podobe dvoch máp.
Srpen 2022
poútstčtsone
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY