Detail práce

Three Essays on Financial Development

Autor: Mgr. Jan Mareš (23.9.2020)
Rok: 2020 - letní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Hospodářská politika
Jazyk: Anglicky
Stránky: 180
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Dizertační práce je souborem tří empirických článků o dopadech rozvoje finančních trhů. První článek zkoumá vliv charakteristik finančního zprostředkování na dlouhodobý ekonomický růst. S využitím metody Bayesiánského průměrování identifikuje efektivitu finančního zprostředkování jako klíčový prorůstový faktor. Druhý a třetí článek se zabývají činiteli ovlivňujícími rozdělení příjmů a bohatství. Mezi ekonomickými, politickými, institucionálními a geografickými faktory ukazují na důležitou roli finančního rozvoje při formování obou nerovností.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY