Detail práce

Eseje v aplikované meta-analýze

Autor: Petr Polák (2.12.2020)
Rok: 2020 - zimní
Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Anglicky
Stránky: 178
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Dizertační práce obsahuje tři články ukazující aplikaci meta-analýzy v ekonomii a dále úvodní kapitolu, která diskutuje vývoj meta-analýzy z pohledu autora, silné a slabé stránky této kvantitativní metody pro syntézu empirického výzkumu. První článek analyzuje dopady investic do informačních a komunikačních technologií na produktivitu. Druhá článek se zaměřuje na efekty zavedení eura na obchod. Třetí článek zkoumá vztah mezi mezinárodními obchodními toky a náklady na obchod.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY