Detail práce

Corporate Governance and Firm Strategies in the Czech Republic

Autor: Mgr. Marek Havrda
Rok: 2000 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 0
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: n.a.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB