Detail práce

Obecné povinnosti členů představenstva akciové společnosti

Autor: Bc. Jan Petrov
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 55
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Předmětem práce jsou povinnosti obecné povahy, uložené soukromým právem vedení akciové společnosti, především české. Práce využívá výsledků směru law & economics, především v jeho rámci provedené diskuse důsledků teorie portfolia a teorie efektivních trhů. Dále si bere užitek z amerických právních institutů, především povinnosti péče, povinnosti loajality a pravidla obchodního rozhodování. Práce se nejprve se zabývá vztahem vedení k riziku a jeho odpovědností za nekvalitní výkon funkce. V další kapitole se zaměří na možnost postihu vedení, které porušilo vůči společnosti povinnost loajality. Dále se práce zabývá důvody pro a proti přípustnosti smluvního omezení obecné povinnosti vedení. Závěrečnou částí práce a jejím jádrem je popis předmětné české právní úpravy a její zhodnocení. Přitom je značně využíváno znalostí a postřehů získaných v předcházejících kapitolách.
Ke stažení: Bakalářská práce - Petrov

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY