Detail práce

Modelování spotřebitelského chování

Autor: Mgr. Jana Honzáková
Rok: 2003 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Hospodářská politika
Jazyk: Český
Stránky: 82
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek
Odkaz:
Abstrakt: Práce vychází z postkeynesiánské teorie výběru založené na procedurální racionalitě.
Na jejím základě je navržen model skupiny spotřebitelů. Model spočívá ve stále se opakujících cyklech, ve kterých spotřebitelé obdrží příjem a náhodně jej vydají za jeden z druhů spotřeby. Uskutečněné výdaje jsou použity pro výpočet pravděpodobností vydání jednotlivých spotřebitelů v dal+/-ím cyklu. Předpokládáme, že ve výpočtu hrají významněj+/-í roli výdaje spotřebitelů ve stejné příjmové skupině či ve stejném zaměstnání a niž+/-í výdaje ostatních spotřebitelů.
Model jsme aplikovali na reálná data -- domácnosti zaměstnanců ČR -- a sledovali jsme konvergenci pravděpodobností výdajů jednotlivých spotřebitelů v závislosti na vý+/-i vlivu mezi spotřebiteli. V závěru práce jsme sledovali reakci na exogenní +/-ok.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY