Detail práce

Platí firmy se slabšími účetními výkazy vyšší úrokové míry? Empirický výzkum českých firem v letech 1996-2002.

Autor: Mgr. Eva Horváthová
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: Ing. Irena Jindřichovská CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 64
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci
Odkaz:
Abstrakt: Ve své práci testuji model finančního akcelerátoru Bernankeho, Gertlera a Gilchrista (1999) využívajíc rozsáhlou databázi finančních výkazů českých firem. Mezi nejdůležitější závěry patří: Individuální úrokové míry jsou negativně korelovány s hodnotou kolaterálu a velikostí prodejů a positivně korelovány s čistým dluhem. Likvidní aktiva, cash flow a finanční majetek individuální úrokové míry neovlivňují náklady financování na firemní úrovni. Vliv čistého dluhu na úrokové míry je nelineární. Heterogenita individuálních úrokových měr vzrůstá dramaticky během recese.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB