Detail práce

Volný pohyb zboží, cenová disperze a "border effect"

Autor: PhDr. Vojtěch Brettl
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: † prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 83
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Dokonce v režimu volného pohybu zboží zůstávají trhy jednotlivých států poměrně segmentovány. Tato práce zkoumá vliv hranic mezi státy na jejich vzájemný obchod a na cenovou disperzi obdobného zboží mezi různými státy. Porovnáním vnitrostátních a mezinárodních obchodních toků je v ekonomické literatuře identifikován "chybějící obchod" mezi státy. Tento tzv. "border effect" se odhaduje pomocí gravitačního modelu, ve kterém obchodní toky jsou kladně spjaty s velikostí zemí a záporně s jejich vzdáleností i existencí hranic. V této práci je uplatněn gravitační model pro posouzení vlivu hranic na obchod zemí v regionu centrální Evropy v letech 1993-2001. Výsledky této analýzy prozrazují, že vnitrostátní obchod převyšuje mezinárodní obchod těchto států sedmkrát až desetkrát po přihlédnutí k efektům velikosti států, vzdálenosti a jazykové podobnosti.
Ke stažení: 535_vojtech_brettl.pdf

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY