Detail práce

Volební paradoxy

Autor: PhDr. Martin Hokeš
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: † prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Rigorózní práce Volební paradoxy analyzuje paradoxy síly a roli absence při měření síly.
První část se zabývá základními koncepty, běžnými indexy volební síly a jejich axiomy. Zejména je zvážen význam a relevance těchto axiomů jakožto omezujících podmínek měření síly.
Druhá část představuje prakticky všechny volební paradoxy s důrazem na paradoxy síly a zavádí nový paradox, "paradox absence". V důsledku jeho existence je dokázáno, že koncept globální monotonie je za předpokladu užití binárních indexů síly (jakými jsou například Shapley -- Shubik nebo Banzhaf -- Coleman) pro analýzy výborů, ve kterých je absence dovolena, méně restriktivní, než je obecně předpokládáno.
Závěrečná část práce se zabývá vlivem absence a zavádí nový model indexu síly založený na nediskriminující tripartitě. Empirická část užívá tento index pro analýzu Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY