Detail práce

Corporate Governance and Ownership Concentration in the Czech Republic

Autor: PhDr.Kryštof Mejstřík
Rok: 2005
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 83
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato rigorózní práce se zabývá otázkami corporate governance a koncentrace vlastnictví v České republice. Nejprve je nastíněn vývoj během devadesátých letech a role privatizace a institucionálního prostředí v tomto procesu. Poté je blíže zkoumána současná situace v korporátním sektoru, a to zejména společností kótovanýh na Burze cenných papírů v Praze. Práce porovnáná situaci v České republice se situací v Maďarsku.
Ke stažení: Kryštof Mejstřík

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY