Detail práce

Chování ekonomických subjektů v decentralizované ekonomice

Autor: PhDr.Petr Švarc
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 72
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Rigorózní práce se zabývá hledáním alternativního ekonomického modelového rámce, který by umožnil zkoumání a analýzu chování ekonomických subjektů v decentralizované ekonomice. Výchozím konceptem je zde chápání ekonomiky jako komplexního systému, tzn. systému tvořeného velkým počtem interagujících částí. Na základě tohoto konceptu je argumentováno, že vhodnou alternativou k formálním matematickým metodám využívaným v ekonomické teorii, může být kombinace počítačového modelování založeného na multiagentních systémech a některých technik z oboru umělé inteligence. Jako ilustrace tohoto přístupu, byl vytvořen model decentralizované ekonomiky, v němž ekonomičtí agenti vybavení rozhodovacím mechanismem v podobě klasifikačního systému vzájemně koordinují své aktivity za účelem dosažení lepších výsledků.
Ke stažení: Petr Švarc

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY