Detail práce

Lidský kapitál a jeho význam

Autor: PhDr.Miroslav Sojka
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 102
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V této rigorózní práci je zkoumán vliv lidského kapitálu na ekonomiku a jeho význam a dopad na důchod a hospodářský růst. Na lidský kapitál je zde nahlíženo ze dvou rozdílných hledisek, z mikroekonomického a makroekonomického. Z mikroekonomického pohledu se práce zabývá především investicemi do lidského kapitálu -- jednotlivými typy, motivy, financováním a investičním rozhodováním. Je zde představena nová metoda oceňování investic do lidského kapitálu -- real option value, která je později aplikována na datech vybraných zemí. Makroekonomický pohled zkoumá úlohu lidského kapitálu ve vztahu ke klíčovým ekonomickým proměnným jako je fyzický kapitál, technologie, přímé zahraniční investice a daně. Porovnávány a testovány jsou rovněž modely hospodářského růstu s lidským kapitálem a jejich implikace. Také jsou zmíněny některá specifika a problémy vztahující se k měření lidského kapitálu.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY