Detail práce

Vliv HIV/AIDS na ekonomiku Afriky

Autor: bc.Kateřina Dachovská
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Kameníček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 62
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá problémy s pandemií HIV/AIDS v realitě afrických firem. Seznamuje nás s nemocí HIV/AIDS, s jejím vlivem na populační vývoj Afriky. Přibližuje hospodářství Afriky a základní koncepci vlivu HIV/AIDS na firmy. Hlavní část práce se věnuje problémům přímých a nepřímých nákladů spojených s HIV/AIDS. Dále jsou zmíněny zkušenosti s HIV/AIDS, názory firem a příklady prevence ve firmách

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance