Detail práce

Zajištění a jeho role při měření úvěrových rizik

Autor: PhDr. Jana Fabiánová
Rok: 2005
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 138
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato rigorozní práce se zabývá zajištěním úvěrových obchodů bank a jeho rolí při měření rizik z těchto transakcí vyplývajících. Celá práce je primárně rozdělena do dvou hlavních bloků. První blok analyzuje, zda zajišťovací instrumenty v době transformace české ekonomiky plnily efektivně svou funkci ochrany práv věřitelů, a snaží se vytyčit hlavní příčiny poukázaných defektů. Druhým zaměřením práce je pak rozbor regulatorní úpravy zajištění v rámci pravidel obezřetného chování bank, jednak z pohledu stávajících opatření vymezených Českou národní bankou, tak i podle mezinárodních úprav, které již Česká republika částečně přijala či jejich přijetí se očekává.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY