Detail práce

Pakt stability a růstu jako součást Hospodářské a měnové unie

Autor: Mgr. Linda Zábrahová
Rok: 2006 - zimní
Vedoucí: † prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Český
Stránky: 116
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce analyzuje Pakt stability a růstu. Zkoumá, zda je SGP tím správným strážcem fiskální ukázněnosti členských států EMU.
Přiblíží, jak SGP funguje, jaké jsou jeho základní součásti a jak vypadají jednotlivé procedury. Práce zkoumá kladné i záporné vlastnosti Paktu stability a růstu v jeho původní podobě. Analyzuje, jak členské státy Pakt stability a růstu respektovaly a plnily. Zejména se věnuje těm, kteří těmto fiskálním pravidlům nedokázaly dostát. Dále se věnuje kritice SGP a akademickým návrhům na jeho reformu. Také uvádí debatu na úrovni členských států a institucí Evropské unie a jejich názory a návrhy na reformu. Z této debaty pak vychází nově přijatá úprava Paktu stability a růstu na jaře roku 2005 – i tu práce přiblíží a zhodnotí. Právě touto reformou získal Pakt větší flexibilitu, která ale s největší pravděpodobností povede – spíše než k upevnění pravidel – k jejich uvolnění a zřejmě již SGP nebude plnit svou původní funkci.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB