Detail práce

Vliv práce manažerských týmů na výkonnost firem v transformačních ekonomikách

Autor: Mgr. David Hofman
Rok: 2006 - zimní
Vedoucí: PhDr. Martin Netuka
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 92
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na determinanty výkonnosti firem v transformačních ekonomikách a zejména na v literatuře doposud pouze zřídka diskutovaný faktor – schopnosti manažerských týmů. Práce se zaměřuje na tato specifika v kontextu České republiky na konci devadesátých let minulého století.
Práce staví na vlastním originálním vzorku dat, který pochází z dotazníkového šetření provedeného týmem vedeným autorem jménem Texas A&M University a Georgetown University v průběhu roku 2002 mezi českými společnostmi. Výsledný vzorek čítá 163 subjektů.
Autor se zaměřil na míru přidané hodnoty, kterou zkoumání manažerské efektivity přináší a testuje specifické hypotézy ohledně vztahů mezi schopnostmi manažerských týmů, výkonností podniků a prostředím, které může motivovat manažery k lepším výkonům či podporovat jejich výskyt.
Autor testuje hypotézy o signifikaci vlivu manažerských schopností na výkonnost firmy, vlivu vlastnické struktury, mezinárodních aliancí, rotace manažerů a dalších na koncentraci manažerů vybavených kritickými schopnostmi ve firmě a vliv kombinací manažerských schopností vedoucích pracovníků a dalších firemních proměnných na míru a typ restrukturalizace.
Hlavní hypotéza signifikaci vlivu manažerských schopností na výkonnost firmy i vedlejší hypotézy jsou potvrzeny.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB