Detail práce

Aktivní politika zaměstnanosti

Autor: Mgr. Kristýna Čechová
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Flek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Český
Stránky: 98
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Od sedmdesátých let dvacátého století docházelo v západní Evropě k prudkému a dlouhodobému růstu nezaměstnanosti. S tímto také razantně vzrostla důležitost politiky zaměstnanosti. Ze začátku byly využívány převážně pasivní opatření. Brzy se ovšem ukázalo, že se proti nezaměstnanosti musí bojovat aktivně. Důležitost aktivní politiky zaměstnanosti tak rostla s růstem míry nezaměstnanosti. V České republice se problém nezaměstnanosti objevil až v devadesátých letech. Práce se tedy zabývá využíváním nástrojů APZ jak v Evropě, tak v České republice. Snaží se zkoumat efektivitu a přínosy APZ, zhodnotit jednotlivé používané nástroje a poskytnout doporučení, jak správně provádět APZ. V závěru se soustřeďuje na Moravskoslezský kraj, který je jedním z nejproblematičtějších krajů v oblasti nezaměstnanosti.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB