Detail práce

Globalizace a daňová konkurence

Autor: Mgr. Jindřich Dvořák
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Český
Stránky: 111
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá globlizačním procesem v moderních ekonomikách a ekonomickými otázkami globalizace. Zejména pak daňovými otázkami, a to daňovou konkurencí v oblasti korporátního zdanění. Zabývá se historickým vývojem globalizace, popisuje měnící se pohled společnosti na roli vlády v ekonomice, jejími funkcemi a nástroji. Dále zkoumá nejen daňovou situaci v Evropské unii, ale také úspory a investice. Odděleně se zabývá novými členskými státy. Práce zkoumá mezinárodní zdanění a také se zaměřuje na korporátní daňovou zátěž ve vybraných zemích OECD. Práce přináší výsledky nejnovějších empirických analýz v oblasti daňové konkurence v Evropě a také zmiňuje otázky daňové harmonizace.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB