Detail práce

Vplyv dôchodkových reforiem na kapitálové trhy

Autor: Mgr. Peter Genzor
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Táto práca sa zameriava na dôchodkovú reformu a jej prínos k vývoju kapitalového trhu. Dôraz je kladený na reformu s dôchodkovým šporením na vlastný účet čo znamená zavedenie dôchodkových fondov. Práve cez ich pôsobenie na finančný systém je vplyv dôchodkovej reformy prezentovaný. Ďalej je znázornený vplyv dôchodkovej reformy na kapitálový trh v Čile ako modelový príklad.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB