Detail práce

Mezinárodní delokalizace obchodních a finančních aktivit firem v návaznosti na region střední a východní Evropy

Autor: Mgr. Robert Keller
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 85
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je oboznámiť čitateľa s problematikou a rozsahom medzinárodnej delokalizácie obchodných a finančných aktivít spoločností do krajín
s nižšími výrobnými nákladmi, tzv. nízkonákladové krajiny. Ide o ďalší stupeň v organizácii aktivít na globálnej báze s rôznorodými dopadmi na hostiteľskú i domovskú ekonomiku, predovšetkým v oblasti tvorby, resp. zániku pra-
covných miest. Práca mapuje vývoj tohto fenoménu v dvoch hlavných európskych ekonomikách, v Nemecku a Francúzsku vo vzťahu k spomínaným nízkonákladovým krajinám, v danom prípade štátom strednej a východnej
Európy. Na druhej strane sa zameriava na Českú republiku, ktorá je hlavným cieľom priamych zahraničných investícií (PZI) na obyvateľa z krajín V4, a teda ako potenciálnu destináciu nelokalizovaných aktivit s dôrazom predovšetkým na sektorový rozbor jednak PZI, tak i tržieb z priameho vývozu.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB