Detail práce

Měření a řízení operačního rizika v kontextu Basel II

Autor: Mgr. Zuzana Patráková
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 96
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou měření a řízení operačního rizika v souvislosti s požadavky Nové basilejské dohody o kapitálové přiměřenosti. Jejím cílem je zmapovat metody měření operačního rizika a zhodnotit, která z těchto metod je z hlediska charakteru daného rizika nejvhodnější. V práci je nejprve nastíněn vývoj, cíle a nástroje basilejské regulatorní koncepce. Dále je vymezeno operační riziko a popsán standardizovaný rámec jeho sledování. Jsou nastíněny regulatorní požadavky na metody měření operačního rizika a diskutovány vybrané problémy z praxe. Následně se práce věnuje analýze metod měření a procesu řízení operačního rizika.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB