Detail práce

Český poistný trh v centrálne plánovanej a tržnej ekonomike. Príprava českého poisťovníctva na vstup do Európskej únie

Autor: Mgr. Martin Urban
Rok: 2006 - zimní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Slovenský
Stránky: 80
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Vo svojej diplomovej práci sa snažím o ucelený obraz českého poistného trhu v podmienkach centrálne plánovanej ekonomiky (1948-1989), ďalej charakterizovanie vývoja v období transformácie na tržné ekonomiku. V neposlednom rade sa venujem prípravám českého poistného trhu na vstup Českej republiky do Európskej únie, sústreďujem sa takisto aj na zmeny v právnej úprave, potrebné pre priblíženie sa k štandardom štátov Európskej únie.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB