Detail práce

Evropská regionální politika a její vliv na snižování regionálních rozdílů

Autor: Mgr. Petra Vančurová
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Evropská integrace
Jazyk: Český
Stránky: 81
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na Regionální Politiku Evropské Unie, krátce popisuje její historii, cíle, nástroje a dosavadní výdaje a hlavně hodnotí jejího dopad na snižování regionálních příjmových rozdílů. Cílem práce je prozkoumat míru konvergence v EU na úrovni regionů NUTS II. Pro tento účel jsem použila komparativní analýzu regionálních příjmových rozdílů
Analýza posuzuje míru regionální konvergence příjmů a eventuální vliv regionální politiky na změny v rozdílech. Použitá data pokrývají období 50-ti let, od vzniku Evropského Společenství až do roku 2002.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB