Detail práce

Regulatorní riziko na finančních trzích a očekávaný dopad Nové basilejské dohody na jejich efektivnost

Autor: Mgr. Dagmar Hájková
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 92
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Ve své práci se soustřeďuji na regulatorní riziko působící na efektivnost finančních trhů. Popisuji specifika úpravy finančních trhů u nás a ve světě, zejména pak vývoj úpravy kapitálové přiměřenosti bank. Dále se zaměřuji na praktické problémy spojené s implementací Nové basilejské dohody (Basel II), ale rovněž na výhody plynoucí z jejich nasazení pro banky. Závěr práce je věnován zhodnocení očekávaného dopadu nových pravidel na efektivnost finančních trhů a zamyšlení se nad budoucími
Ke stažení: Diplomová práce Dagmar Hájková

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB