Detail práce

Otázka vstupu Turecka do Evropské unie

Autor: Mgr. Michala Hartová
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Český
Stránky: 89
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá otázkou vstupu Turecka do Evropské unie ze tří základních hledisek. Za prvé je kontext tureckého vstupu porovnán s posledním rozšířením Evropské unie o deset nových členských zemí v květnu 2004. Popsány jsou nejdůležitější odlišnosti a možné důsledky, které z těchto odlišností pro Turecko a Evropskou unii plynou.
Politické aspekty tureckého vstupu jsou druhým hlediskem, podle kterého je tato problematika v diplomové práci posuzována. Jedná se především o politická kodaňská kritéria a nejdůležitější politické oblasti, které by eventuelně mohly cestu Turecka do Unie zkomplikovat.
Posledním aspektem hodnocení tureckého vstupu jsou ekonomické ukazatele a ekonomická kodaňská kritéria. V této části je nejprve stručně popsán ekonomický vývoj turecké ekonomiky v posledním desetiletí a uvedeny jsou také hlavní ekonomické problémy, kterým turecká ekonomika v současnosti čelí. Podrobněji je analyzována celní unie Turecka s Evropskou unií, převážně z toho důvodu, že tato forma integrace v současné fázi představuje základní kámen tureckých vztahů s Evropskou unií. Poslední částí páté kapitoly je zhodnocení regionálních rozdílů v Turecku a identifikace možných důsledků pro evropskou regionální politiku.
Cílem diplomové práce je posoudit připravenost Turecka na možný vstup do Evropské unie a identifikovat nekritičtější oblasti procesu přístupových rozhovorů.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB