Detail práce

Spoření domácností v ČR v kontextu Teorie životního cyklu

Autor: Mgr. Marie Keilová
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 77
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Má práce se zabývá spořením v ČR z mikroekonomického pohledu na spořící chování domácností. Zpracovala jsem data základního souboru rodinných účtů za rok 2002 tak, aby mohla být porovnána s předpověďmi Teorie životního cyklu. Základním cílem práce je zjistit, zda se domácnosti v důchodovém věku a velmi mladé domácnosti chovají tak, jak implikuje „základní“ Teorie životního cyklu.
Závěr práce hodnotí chování domácností v ČR jako neodpovídající této teorii. Snažila jsem se jak z dat rodinných účtů, tak z poznatků jiných autorů zhodnotit důvody, které k tomu vedou. Došla jsem k závěru, že chování domácností je ovlivňováno silným dědickým motivem a některé výsledky nepřímo ukazují na přítomnost likvidního omezení a opatrnostního spoření u mladých domácností. V závěru tato práce nastiňuje strukturu úspor domácností a její vývoj, jež není možné získat z rodinných účtů, proto čerpám z publikací MFČR a ČNB.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB