Detail práce

Ocenění lesních porostů pro národní účty

Autor: Mgr. Luboš Lauer
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: Ing. Ivo Koubek
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Český
Stránky: 66
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Oceňování lesů můžeme rozdělit na tři skupiny. Oceňování půdy, ocenění lesních porostů a ocenění ostatních aktiv. Tato diplomová práce se zabývá pouze oceněním lesních porostů. Vzhledem k vývoji v Evropské unii je velmi pravděpodobné, že členské státy budou muset v blízké budoucnosti oceňovat lesy, tj. i lesní porosty. V České republice již jedna metoda existuje a je založena na čisté současné hodnotě. Tato metoda však vykazuje jisté nedostatky.

Tato diplomová práce srovnává více metod oceňování, prezentuje jejich výsledky a snaží se najít nejvhodnější metodu v podmínkách České republiky. Do úvahy byly brány zejména tyto hlediska: existence potřebných dat, míra vlivu ceny dřeva na výsledné ocenění, náročnost na zpracování a realistická hodnota ocenění. Jako nejvhodnější se jeví metoda dřeva na pni s rozdělením na čtyři hlavní dřeviny a zjednodušená metoda čisté současné hodnoty.
Ke stažení: Diplomová práce Luboš Lauer

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB