Detail práce

Hodnocení efektivity regionální politiky EU

Autor: Mgr. Jiří Luhan
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Český
Stránky: 75
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Regionální politika Evropské unie má za úkol brzdit prohlubování ekonomických rozdílů mezi regiony, ke kterému dochází s postupující integrací a rozšiřováním EU. K velké části regionálních nerovností dochází díky tzv. aglomeračním silám, které vedou ke koncentraci ekonomických aktivit do silných center (aglomeračních pólů) a které popisuje Nová ekonomická geografie. Tato práce se zabývá otázkou, zda má regionální politika EU v současné podobě smysl pro narovnávání rozdílů mezi regiony. Pomocí analýzy regionálních dat a dostupných empirických studií upozorňuji na nedostatky v této politice a docházím k praktickým doporučením pro budoucnost.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB