Detail práce

"Further Exploration of Centralisation and Strategic Delegation"

Autor: PhDr. Lenka Gregorová
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: † prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.
Konzultant: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 74
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Rigorózní práce se zabývá problémem fiskální centralizace a decentralizace z pohledu politické ekonomie. Hlavním tématem je strategická delegace, která označuje situaci, kdy voliči nevolí politika podle svých vlastních preferencích, ale záměrně předstírají preference jiné. Strategická delegace je velice důležitá zejména v případě centralizovaného politického rozhodování, kdy může ovlivnit výsledek natolik, že externí efekty nebudou v centralizaci plně zahrnuty. Rigorózní práce zkoumá účinky strategické delegace v případě centralizace a decentralizace. Uvedený model popisuje politické rozhodování o poskytování veřejného statku ve dvou regionech, přičemž veřejný statek má pozitivní externí efekty. Analýza je provedena pro tři různé druhy veřejných statků – nezávislé statky, strategické substituty a komplementy. Model je navíc rozšířen o vyjednávání, kdy voliči mohou volit politika strategicky, aby vylepšili jeho vyjednávací pozici.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY